วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เธอที่แท้


การจะมองดูพระอาทิตย์ยามสนธยาอย่างแท้จริง
จะต้องไม่มีการเปรียบเทียบ
การที่จะมองดูเธออย่างแท้จริง
ฉันจะต้องไม่นำเธอไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

ฉันจะเข้าใจเธอได้ก็ต่อเมื่อ ฉันได้เฝ้ามองดูเธออย่างสิ้นสุดจิตใจ
โดยไม่สรุปเธอด้วยข้อเปรียบเทียบ

เมื่อฉันเอาเธอไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ เท่ากับว่าฉันไม่ได้เข้าใจเธอ
.......เป็นเพียงการสรุปและการตัดสิน.............
แล้วก็พูดว่าเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

ดังนั้น อวิชชาย่อมเข้าครอบงำ เมื่อเกิดการเปรียบเทียบขึ้น
ด้วยการนำเธอไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
เท่ากับเป็นการเหยียดหยามต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์

แต่เมื่อฉันมองดูเธอโดยปราศจากการเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของเราก็จะให้เกิดความเข้าอกเขาใจ

และในความสัมพันธ์ทุกชนิดซึ่งปราศจากการเปรียบเทียบ
ย่อมเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ
ย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีของมนุษย์...........

จาก...แด่หนุ่มสาว
กฤษณมูรติ เขียน
พจนา จันทรสันติ แปล

ไม่มีความคิดเห็น: